*     โรงเรียนศิริมาตย์เทวีเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ในวันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ  2554
 
*     รับผลการเรียนในวันเสาร์ที่  29 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
เวลา 09.00 น.
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE